EPC


Wat is een energieprestatiecertificaat?

Een EPC (energieprestatiecertificaat) informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van een woning of appartement.

Het EPC vermeldt via een kengetal op een kleurenschaal hoe energiezuinig uw wooneenheid en geeft het energieverbruik per m² woonoppervlak per jaar weer.

Het Energie Prestatie Certificaat is ingevoerd om een beeld te krijgen van de energetische prestaties van het woonbestand in Vlaanderen. Omdat het economisch onhaalbaar is om alle woningen ineens te controleren, is het verplicht gemaakt bij verkoop en verhuur, dit om mogelijke kopers of huurders te informeren over de energiezuinigheid van de woning.

Daarnaast bevat het EPC aanbevelingen om de energieprestatie van uw wooneenheid te verbeteren.

Het energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig.

Sinds januari 2019 is een nieuw EPC inspectieprotocol in voege getreden. Het nieuwe EPC is visueel veel aantrekkelijker en toont met grafieken aan hoe goed of slecht de woning scoort op energetisch vlak. Tevens staan er ook concrete aanbevelingen voor verbeteringen op vlak van isolatie en andere aanpassingen om de energiescore naar beneden te krijgen.

Het nieuwe EPC stelt op een zeer begrijpende en visuele manier de energiescore weer, in één oogopslag kan je vaststellen hoe goed of slecht de woning presteert via groene labels (A+ = uitstekend) tot rode labels (F = zeer slecht).

De laatste aanpassing in de wetgeving omtrent de Energie Prestatie Certificaten is dat vanaf januari 2020 nu ook een EPC moet opgesteld worden voor de gemeenschappelijke delen van een gebouw.

Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Het EPC van de gemeenschappelijke delen kan al opgemaakt worden vanaf 2020! Dit certificaat is ook 10 jaar geldig.

Wanneer precies moet het EPC aanwezig zijn?

Het EPC moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat een woning of appartement te koop of te huur wordt aangeboden op de immobiliënmarkt, m.a.w. van zodra een advertentie wordt gepubliceerd in folders, tijdschriften, kranten, websites…

Dit document moet worden voorgelegd aan geïnteresseerde kopers of huurders en in advertenties moet de energiescore en het adres of de unieke code vermeld worden.

Wie kan een EPC opmaken?

Alleen een erkende energiedeskundige type A die door de Vlaamse overheid erkend zijn, mogen een EPC opmaken.
Als erkend energiedeskundige (EP10523) kunnen wij dit energieprestatiecertificaat afleveren.

Hoeveel kost de opmaak van zo’n EPC?

De prijs is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de woning: studio, appartement, rijwoning, halfopen bebouwing, vrijstaand,…

Informatie nodig?

We helpen u graag verder!

Gelieve een geldige voornaam in te geven.
Gelieve een geldige naam in te geven.
Gelieve een geldige telefoon- en/of GSM-nummer in te geven.
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Gelieve een bericht in te geven.