Syndic

VERTROUW HET BEHEER VAN UW RESIDENTIE IN GOEDE HANDEN, VERTROUW OP ONS

UW MEDE-EIGENDOM IS ONZE ZORG…

De taken van een syndicus zijn de laatste jaren enorm toegenomen en om de mede-eigenaars correct te kunnen bedienen is het beheren en onderhouden van mede-eigendommen onze hoofdbezigheid.

Gebouwen worden steeds complexer waardoor het verdelen van de kosten geen sinecure is en waar boekhoudkundige kennis een absolute noodzaak vormen voor het opmaken van correcte afrekeningen.

Wij blijven ook voortdurend investeren in bijscholingen om de recente wetgevingen omtrent mede-eigendom correct toe te passen evenals in gespecialiseerde software teneinde het beheer duidelijk en efficiënt te laten verlopen.

De taken van de syndicus zijn wettelijk bepaald overeenkomstig B.W. art. 577-8 § 4 en kunnen ondergebracht worden in
drie grote pijlers.

1. Administratief beheer

Samenstellen van een basisdossier, behandelen van alle correspondentie i.v.m. de mede-eigendom, bijeenroepen van de jaarlijkse statutaire vergadering, notuleren en overmaken van de beslissingen van de algemene vergadering, onderhandelen en afsluiten van onderhouds- en leveringscontracten, coördinatie van gerechtelijke procedures, …

2. Financieel beheer

Het uitvoeren van alle betalingen voor de mede-eigendom, opmaken van de afrekeningen van de gemeenschappelijke kosten volgens de verdeelsleutels voorzien in de basisakte , opvraging werkkapitaal en provisies, eventuele opvraging van een reservekapitaal, …

3. Technisch beheer

Opvragen van prijsoffertes voor uit te voeren werken, uitvoeren van bestellingen en opvolging van de werken overeenkomstig de genomen beslissingen, Laten uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken, regelmatig nazicht van de residentie, …

 Wenst u beroep te doen op onze diensten voor het beheer van uw mede-eigendom of hebt u vragen over de complexe wetten en regelgeving rond mede-eigendom, dan helpen wij u graag verder.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij maken graag een prijsvoorstel en bezorgen u een gedetailleerde taakomschrijving !


Enkele van onze residenties in beheer

Hampton House

Hampton House

Ulysse

Ulysse

Zeebries

Zeebries


Kismet

Kismet

                 Sarofia

Sarofia

Parsipanny

Parsipanny

Cherockee

Cherockee

Sunrise

Sunrise

Santorini

Santorini

Riva Nord

Riva Nord

Estérel

Estérel

Beauvallon

Beauvallon

Minouche

Minouche

Bergamo

Bergamo

Digue

Digue

La Perle

La Perle

Les Argousiers

Les Argousiers

Northwind

Northwind

Rapallo

Rapallo

Rivierra

Rivierra

Amalfi

Amalfi

Green Garden II

Green Garden II

Les Sables D'or

Les Sables D'or

Loudadou

Loudadou

The Avenue

The Avenue

Edelweiss

Edelweiss

Stephanie

Stephanie

Pompton

Pompton

Whippany

Whippany

Stresa

Stresa

Informatie nodig?

We helpen u graag verder!

Gelieve een geldige voornaam in te geven.
Gelieve een geldige naam in te geven.
Gelieve een geldige telefoon- en/of GSM-nummer in te geven.
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Gelieve een bericht in te geven.